Chovatelský zápisník

Rodokmeny II: hřebčí linie

- a technika zhodnocení rodokmenu s jejich pomocí

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Při snaze porozumět původům jakéhokoliv plemene si bohužel nevystačíme se základními pozicemi, jak byly uvedeny v minulém článku. A to nejen s pěti zásadními - otec, děd, matka, mateřský otec a bába, ale ani s rozšířením na rodinu. Nabízí se otázka, s kolika pozicemi si tedy vystačíme... na což se zdráhám v teprve druhém dílu dát upřímnou odpověď. Rodokmeny nejsou matematika s přesnými výsledky, a o tom, které pozice v rodokmenu jsou zásadní, nezřídka rozhoduje to, kdo se na nich nachází. Celkový počet "důležitých pozic" pak je vyčerpán, když o rodokmenu víte vše, co vědět potřebujete - a jak jsem už minule naznačila, nezřídka to znamená zabrousit za hranice pětigeneračního rodokmenu. Někdy poměrně daleko, či lépe řečeno zkrátka až tam, kam je potřeba.

Vyjmenovat klíčové pozice, na které se v rodokmenu soustředit, tedy nejde. Existuje ovšem řada přístupů k těmto pozicím, které lze při hodnocení rodokmenů použít, a my si je na následujcícíh řádcích ukážeme.

Nejprve se ovšem zastavme u myšlenky, kterou jsem naznačila už minule: totiž že hřebec, narozdíl od klisny, je v rodokmenu jakousi "samostatnou jednotkou." Toto je fundamentální přístup k plnokrevným plemeníkům, a v porovnání s některými teplokrevnými směry, které vyzdvihují primární roli klisny, může být matoucí.

Důraz na plnokrevné hřebce vychází z jejich vlivu na plemeno. O kvantitativní stránce se nemusíme ani příliš bavit: v historii to bylo klasické číslo 40 připuštěných klisen za sezónu, dnešní počty stoupají u špičkových hřebců až k 200 klisnám za sezónu, někdy krát dvě - dvojitá připouštěcí sezóna na severní i jižní polokouli. Plnokrevná klisna, s ohledem na přirozenou reprodukci, která je u plnokrevníků vyžadována, naproti tomu dá maximálně 10 - 15 hříbat za celý život. Oproti potenciálním několika tisícům potomků plemeníka jde pochopitelně o obrovský rozdíl.

Celá situace má ale dalekosáhlejší důsledky. Pokud se nám náhodou povede, že zmíněný plemeník je úspěšný - nikoliv co do dostihových statistik, ale genetického potenciálu - pak zplodí další zásadní plemeníky, ať už jako syny, nebo vnuky svých dcer. Vezměme si jako příklad všem dobře známého Secretariata, jenž se stal mateřským otcem tří skvělých plemeníků Gone West, Storm Cat a A.P. Indy. Poslední dva jmenovaní hřebci byli bezpochyby nejvýznamnějšími plemeníky USA posledních několika dekád, a oba zanechali řadu progresivních synů a vnuků v chovu. Vliv Secretariata se tak rázem přenáší na doslovně desetitisíce dalších jmen v budoucích letech, což je vliv, kterému jeho vlastní partnerky nemají nejmenší šanci se vyrovnat - pokud šancí jedna k milionu nedají obdobně fenomenálního plemenného hřebce.

Navíc jsou samozřejmě dostihové kariéry plemenných hřebců, jejich fyzická podoba i potomstvo výborně zdokumentovány, narozdíl od řady dostihově neúspěšných, nestartujících či soukromě držených chovných klisen. A v důsledku je hřebců také méně, protože na jejich straně probíhá, s ohledem na dostihovou kariéru, daleko intenzivnější selekce, než u klisen.

Je třeba zdůraznit, že plnokrevné rodiny JSOU uznávané chovatelské jednotky. O mém postoji k nim, navzdory těmto řádkům, svědčí mimo jiné i to, že českým a dokonce i zahraničním rodinám je věnována podstatná část tohoto webu. Nestartovavší či neúspěšná klisna často dostane v chovu adekvátní příležitost jen díky příbuznosti nebo příslušnosti k excelentní rodině, zatímco podobně neprověření hřebci zůstávají zcela na okraji zájmu, případně jsou jen na základě původu exportovaní do zemí mimo "centrální" dostihový svět.

Jinými slovy, tento přístup v žádném případě nesnižuje úlohu matky a celé rodiny v rámci rodokmenu. Rodiny jsou dodnes číslovány systémem Bruce Lowa, a jejich výpis tvoří podstatnou část katalogových listů, což rovněž mluví samo za sebe. Současný chov má řadu prověřených úspěšných matek, jejichž produkce je celosvětově sledovaná, a ostřížím zrakem jsou sledovány také několikagenerační slavné rodiny. Úspěšnost bezprostřední rodiny JE zásadní informací o daném jedinci; nicméně o plemenících, jejich schopnostech a jejich vlivu je podstatně více záznamů a informací, což je důvod, proč se hodnocení rodokmenu soustředí převážně především na plemeníky.

Kromě toho bychom měli pamatovat, žádná matka nepřenáší pouze vliv své rodiny, ale v zásadní míře právě vliv hřebců na své straně rodokmenu:

Což je pro zastánce rodin sice nepříjemný fakt, ale stále holá realita. Chromozom Y pochází od otce a chromozom X od zakladatelky rodiny, nicméně představa, že zbylých 31 párů chromozomů matky rovněž obstarává zcela a bezvýhradně právě rodina, je... mírně řečeno nemístná.

Z praktického hlediska pak narážíme na zajímavý paradox. Plnokrevné rodiny jsou daleko více roztříštěné a daleko obtížněji sledovatelné, než jasně stanovené a v podstatě poměrně tenké a přímočaré hřebčí linie. Jsou také hůře hodnotitelné, ze své podstaty, protože plemeník se bez úspěšného potomstva neobejde, zatímco prověřená rodina může "v útlumu" klidně existovat několik generací - ovšem bez adekvátních informací pro hodnotitele zvenku. Dovedeno do extrému, jakákoliv snaha hodnotit rodokmen ryze skrz mateřské vlivy je nejen utopistická, ale ve výsledku také velmi bezzubá, pokud se nejdá o skutečně elitní rodiny - a těch mají i nejlepší koně v rodokmenu jen omezené množství.

Pokud se tedy smíříme s tím, že plnokrevná rodina jako jednotka musí být zhodnocena zvlášť a podle zcela jiných parametrů, a že krevní stavbu rodokmenu LZE popsat prostřednictvím hřebců, a to i na mateřské straně, můžeme se pustit do práce. Pojďme se podívat, jakým způsobem můžeme přistupovat k jednotlivým hřebčím pozicím v rodokmenech:

1. Otec a mateřský otec

Jedná se o nejdůležitější a nejsilnější vlivy v rodokmenu. Dohromady pokrývají 3/4 původu, a jejich role je tak zcela zásadní a nelze ji za žádných okolností snižovat. Přehlížení jakýchkoliv nedostatků na těchto dvou pozicích se zpravidla velmi nevyplácí.

2. Hřebčí linie otce a mateřského otce

Jak jsme si minule pověděli, kombinace těchto dvou linií tvoří tzv. kros. Existují prověřená spojení krevních linií, tzv. "nicky," nicméně zjištění základního krosu pedigree by nemělo sloužit ke stanovení jejich aktuální (ne)módnosti, ale k určení základní kostry pedigree. Hřebčí linie jako celky mohou přenášet určité charakteristiky, včetně vzájemné krevní afinity, a protože je určení krosu výchozím bodem pro zhodnocení celého rodokmenu.

3. Další otcové v rodokmenu a jejich hřebčí linie

Určení linie všech plemeníků "podél rodiny" není vlastně ničím jiným, než určení několika po sobě navazujících krosů. Ve všech případech jde o přímá plánovaná spojení, o záměrný výběr hřebce na konkrétní chovnou klisnu, a volba těchto spojení a jejich návaznost na sebe jsou jedním ze zásadních zdrojů informací o celkové koncepci pedigree. Z volby jednotlivých hřebců lze vyčíst, co bylo záměrem chovatelů, a co mělo být přínosem či cílem spojení.

Výsledkem tohoto kroku je kombinace pětice hřebčích linií, které napovídají základní kostru rodokmenu o něco hlouběji, než samotný kros.

4. Koncepce krevních linií v pedigree otce a matky

Tento přístup už je poměrně složitý, leč nezbytný. Připomeňme si, že pětigenerační rodokmen obsahuje v poslední generaci 32 jedinců, z nichž je 16 hřebců, reprezentujících 16 krevních linií. Obejít se se dvěma či pěti z nich samozřejme lze, ale nelze v takovém případě očekávat korektní závěry.

Přesný návod na provedení tohoto kroku ovšem neexistuje. Schéma naznačuje hlavní posty v rodokmenu, kterými je dobré se zabývat, ale na tomto místě již musí nastoupit adekvátní znalosti, pomocí nichž vyhledáváme jména hodná pozornosti a posuzujeme záměry koncepce pedigree.

Před chvílí jsme si řekli, že plemeník je zpravidla samostatnou entitou v rodokmenu, ovšem naznačené schéma se zapojením mateřských otců otce i mateřského otce je ve zřetelném rozporu s touto filozofií. Vysvětlení bude poněkud "od boku." Velmi častým moderním přístupem je inbreeding, ale zejména v historických rodokmenech se můžeme setkat s velmi zajímavým přístupem, který využíval spíše opakování stejných hřebčích linií jako takových, ať už s inbreedingem, nebo bez něj. Záměrné krevní provázání linií v rodokmenu otce s liniemi v rodokmenu matky je často zcela zjevné, a jde o věc, kterou si rodokmenový nadšenec či badatel rozhodně nenechá ujít. Výskyt právě takového "provázání" samozřejmě není omezen jen na klisny, ale týká se i hřebců v rodokmenu a jejich původů, a proto je zkoumání těchto pozic více než na místě.

5. Linie ve čtvrté generaci

Spíše než o strategii posouzení jde v tomto případě o fintu, jak zkontrolovat, zda jsme něco zásadního nepřehlédli. Běžná analýza rodokmenů je totiž "horizontální", zaměřená na posun v rodokmenu "do historie", či "zleva doprava." "Vertikální" výpis hřebců ve čtvrté generaci tak dokáže přinést nejedno překvapení, například v podobě nepovšimnuté kumulace stejných linií, které mohou například na postech mateřských otců děda a mateřského otce opravdu snadno uniknout.

6. Linie v páté generaci

Téměř slyším skučení čtenářů, ale je to tak. Věřte nebo ne, i tato bez dostatečného cviku úmorná metoda má své opodstatnění.

K jeho demonstraci použijeme modifikovanou rodokmenovou tabulku se zdvojením páté generace, která jasně porovnává pět hřebčích linií pěti základních otců v rodokmenu, a linie všech šestnácti hřebců v páté generaci. Z obrázku poměrně jasně vyplývá, že zejména na otcovské straně je obrovský prostor, který zůstává, za normálních okolností, při liniové analýze rodokmenu zcela opomíjený.

Nejedná se o zcela obvyklé případy, ale skutečně se může stát, že pátá generace ukrývá mnohonásobný výskyt hřebčí linie, v počtu pěti až třeba dokonce osmi členů. Přitom taková linie se při běžném zkoumání základních postů objeví pouze okrajově, například pouze u jednoho z prvních pěti otců v rodokmenu; reálně však může tvořit značnou část "pozadí" celého rodokmenu, a je obrovskou chybou si jí nepovšimnout.

Modelový případ

Pro náš vzorový rozbor jsem vybrala hřebce Curlin, nar. 2004, několikanásobného šampiona a amerického Koně roku, a rovněž úspěšného plemeníka. Jeho rodokmen je ovšem konvenční a prostý jakýchkoliv chovatelských eskapád, a rovněž bez prochování v pěti generacích, a proto se výborně hodí pro naše "terénní cvičení," jak se naučit zkoumat krevní koncepci rodokmenu. Zároveň, bohužel, je jednou z výtečných ukázek, jak to při nejlepší vůli nelze provozovat bez adekvátních znalostí :))

Smart Strike
CAN, 1992
Mr. Prospector
USA, 1970
Raise a Native
USA, 1961
Native Dancer USA, 1950Polynesian USA, 1942
Geisha USA, 1943
Raise You USA, 1946Case Ace USA, 1934
Lady Glory USA, 1934
Gold Digger
USA, 1962
Nashua USA, 1952Nasrullah GB, 1940
Segula USA, 1942
Sequence USA, 1946Count Fleet USA, 1940
Miss Dogwood USA, 1939
Classy 'N Smart
CAN, 1981
Smarten
USA, 1976
Cyane USA, 1959Turn-To IRE, 1951
Your Game USA, 1948
Smartaire USA, 1962Quibu ARG, 1942
Art Teacher USA, 1958
No Class
CAN, 1974
Nodouble USA, 1965Noholme AUS, 1956
Abla-Jay USA, 1955
Classy Quillo CAN, 1969Outing Class USA, 1960
Quillopoly USA, 1958
Sherriff's Deputy
USA, 1994
Deputy Minister
CAN, 1979
Vice Regent
CAN, 1967
Northern Dancer CAN, 1961Nearctic CAN, 1954
Natalma USA, 1957
Victoria Regina CAN, 1958Menetrier FR, 1944
Victoriana CAN, 1952
Mint Copy
CAN, 1970
Bunty's Flight CAN, 1953Bunty Lawless CAN, 1935
Broomflight USA, 1947
Shakney USA, 1964Jabneh USA, 1952
Grass Shack USA, 1951
Barbarika
USA, 1985
Bates Motel
USA, 1979
Sir Ivor USA, 1965Sir Gaylord USA, 1959
Attica USA, 1953
Sunday Purchase USA, 1970T.V. Lark USA, 1957
Dame Fritchie USA, 1959
War Exchange
USA, 1972
Wise Exchange USA, 1965Promised Land USA, 1954
Coastal Trade USA, 1951
Jungle War USA, 1964Battle Joined USA, 1959
Jota Jota USA, 1954

První krok, zhodnocení otce a mateřského otce, ovšem na tomto místě přeskočíme, jelikož se jedná o ryze kvalitativní zhodnocení obou plemeníků. To by mělo zahrnovat jak aspekty dostihové kariéry - ranost, třídu, distanční optimum a případně preferenci povrchu - tak výsledky v chovu, tedy počet úspěšných potomků, jejich třídu a event. distanční optima. My se na tomto místě spokojíme s konstatováním, že jak Smart Strike, tak Deputy Minister byli šampiony plemeníků Severní Ameriky, a budeme se věnovat především krevním liniím v rodokmenu, což je hlavní účel této ukázky.

Totéž platí pro běžný přístup k rodině, kterou v tuto chvíli ponecháme stranou také; mechanismy fungování plnokrevných rodin jsou obsáhlým tématem samy o sobě, a hodnocení rodin je zcela samostatnou kapitolou rodokmenové abecedy. Zcela určitě se k ní na webu také dostaneme.

Jako základ analýzy nyní stanovíme alespoň kros hřebčích linií, což je jedna z dnes konvenčních a prověřených kombinací Mr. Prospector x Northern Dancer.

V dalším kroku stanovíme otcovské linie pro pět základních hřebců podél rodiny. Na kros Mr. Prospector x Northern Dancer navazují: pro třetího otce Bates Motel linie Turn-To, pro čtvrtého otce Wise Exchange linie Teddy, a pro pátého otce Battle Joined linie Commando. Zakladatelé všech těchto linií se nacházejí mimo pětigenerační rodokmen - Turn-To v šesté generaci, Teddy v deváté a Commando dokonce v jedenácté, což opět naznačuje, že bez vlastní orientace bohužel není možná analýza původu...

Třetí krok zahrnuje zhodnocení krevních koncepcí pedigree otce a matky. Curlinův otec Smart Strike má jako první tři otce hřebce Mr. Prospector, Smarten a Nodouble, kteří odpovídají posloupnosti linií Mr. Prospector - Turn-To - Hyperion. Už na tomto místě vidíme provázání obou polovin rodokmenu skrz linii Turn-To. Mateřským otcem Mr. Prospectora je Nashua, který tak doplňuje čtveřici hřebčích linií ve třetí generaci plemeníka Smart Strike (svisle napříč rodokmenem) o linii Nasrullah.

S Curlinovou matkou Sherriff's Deputy už jsme tento krok víceméně provedli a získali kombinaci Northern Dancer, Turn-To a Teddy, které na odbobném postu jako u Smart Strike doplňuje hřebec Bunty's Flight, malá historická linie Man o'Warova otce Fair Play.

Provedeme-li na tomto místě "svislou" analýzu hřebců ve čtvrté generaci, získáme Mr. Prospector (Native Dancer), Nasrullah, Turn-To, Hyperion, Northern Dancer, Fair Play, Turn-To a Teddy. V tomto místě už si zběhlý analytik povšimne, že Nasrullah, Turn-To a Northern Dancer směřují všichni k hřebci Nearco, a Native Dancer k jeho dědovi Phalarisovi. Teddy sice, stejně jako Phalaris, vychází z Bend Ora, ale obě linie už dělí několik generací; Hyperion i Fair Play už nejsou příbuzní ani vzdáleně.

Zbývá nám poslední a nejsložitější krok, výpis linií páté generace. Zpočátku tak udělejme jméno po jménu: Polynesian - linie Phalaris, Case Ace - Teddy, Nasrullah - Nasrullah, Count Fleet - Sundridge, Turn-To - Turn To, Quibu - Fairway, Noholme - Hyperion, Outing Class - Nasrullah, Nearctic - Nearco, Menetrier - Fairway, Bunty Lawless - Fair Play, Jabneh - Commando, Sir Gaylord - Turn-To, T.V. Lark - Nasrullah, Promised Land - Teddy a Battle Joined - Commando.

Jak vidíme, oproti dosavadní analýze na nás skutečně "vyskočily" nové informace, a to nikterak okrajové. Linie Teddy provazuje obě části rodokmenu, znalec by doplnil, že ne zcela obvyklou kombinací větví Case Ace a jinak v USA velmi úspěšného Damascuse (či jeho předka Sun Teddy). Rovněž výskyt fundamentálního plemeníka Nasrullah se neomezuje na Nashuu, ale přidává druhou větev v rodokmenu otce skrz nevýznamného Outing Class, a také v rodokmenu matky přes úspěšného T.V. Larka. Rovněž se ukazuje další významná phalarisovská linie Fairway, a rovnou opět v provázání obou částí rodokmenu skrz hřebce Quibu a Menetrier. A závěrem, zdvojený je i Commando, byť pouze v rodokmenu matky.

Už ryze pro zajímavost, šestá a sedmá generace by přinesly výskyt linie Man o'War, syna Fair Play, a také další kros Teddyho, už přes obligátního Bull Dog, v rodokmenu Mr. Prospectora; vliv St. Simona skrz Princequillo a další příliv krve Hyperion a Commando v rodokmenu Classy 'n Smart; inbreeding na paternitního předka hřebce Curlin Polynesian v rodokmenu Deputy Ministera; a inbreeding na Blandfordova vnuka Mahmoud v rodokmenu Barbariky. Jungle War, čtvrtá matka Curlina, pak nese ještě zajímavý linebreeding na Commando a trojnásobné prochování na Sir Gallahad, dalšího fundamentálního syna hřebce Teddy.

Jaký je praktický závěr? To už záleží na posuzovateli a jeho záměrech. Samozřejmě pouhý výčet linií nám o rodokmenu neřekne nic konkrétního; jde spíše o odhalení jakési "kostry," základní struktury, na niž je nutné "navěsit" doplňující informace související s dostihovou třídou i chovným působením jednotlivých hřebců. Ovšem opačným pohledem, kvalitativní zhodnocení hřebců v rodokmenu nám žádným způsobem nedokáže přinést tyto "strukturní" informace, které nám dodala právě provedená analýza linií. Mimo jiné jsme si ukázali, že v rodokmenu Curlina je jen jednoduchý výskyt mladých linií Mr. Prospector a Northern Dancer, jimiž je dnes "plnokrevný trh" přesycen. Naproti tomu zcela chybí mladé vlivy Grey Sovereign či Seattle Slew, jehož syn A.P. Indy je dalším prověřeným prvkem fungujícím s Northern Dancerem i Mr. Prospectorem; dále chybí Tom Fool a Ribot, a nevýrazný je i vliv Blandforda, St. Simona a Man o'Wara.

Takto zanalyzovaný rodokmen nám dává obrovský prostor pro vymýšlení nových spojení s různými strategiemi. Ať už jde o plánované prochování na Northern Dancer či Mr. Prospector; o neoriginální, ale prověřenou kombinaci s A.P. Indym; o jejich kombinaci s málo zastoupenou krví v rodokmenu, jako například běžně dostupná hřebčí linie Man o'War; ať jde o vyhledání partnerů s jinou tradiční krví typu Hyperion či Nasrullah ve vnitřních sekcích rodokmenu; ať jde o použití zcela raritních hřebčích linií typu Plaudit či Commando, nebo ať jde o další přilití krve Turn-To. Od těchto úvah se následně lze "odpíchnout" ke konkrétním hřebcům nebo větvím linií.

Jinými slovy, fanoušek chovu si s dobře zanalyzovaným rodokmenem opravdu "vyhraje." Je patrně zbytečné na tomto místě komentovat, kolik lidí se pokouší nejen plnokevníky, ale i teplokrevníky chovat bez nejmenšího zvyku takto pracovat s rodokmeny... Ale snad se tímto článkem podaří povzbudit myšlenku, že je to věc potřebná a hodná naučení, byť velmi zdlouhavého a bolavého :) My budeme pouze rádi, když tomu učení pomůže nejen náš "chovatelský seriál," ale i seriál o hřebčích liniích plnokrevníka.