Chovatelský zápisník

Nicky

- nejčastější krevní kombinace v rodokmenech velkých vítězů sezóny 2018

Autor: Jana Němečková, publikováno: říjen 2019

Přední světoví plemeníci i dominující krevní linie jsou fascinujícím čtením. Z dat shromážděných pro analýzu ale můžeme získat ještě jednu věc, a sice způsob jejich použití v rodokmenech - a promrhat takovou příležitost by samozřejmě byla obrovská škoda. V úvodním krátkém článku tohoto oddílu analýzy se pojďme podívat na nejobvyklejší sledovanou věc: nicky, neboli celosvětově nejúspěšnější kombinace otcovských a mateřských linií sezóny 2018.

V jakékoliv jiné době by toto téma patrně bylo skvělou kapitolou. Nicméně my už dost dlouho žijeme s krví Northern Dancera, a nyní už také známe globální výskyt ostatních hřebčích linií. Což je 37-76% pro Northern Dancera, 16-33% Mr. Prospectora a 20-57% Turn-To. To jsou vysoká čísla sama o sobě, ale když sečteme procentuální zastoupení tří nejběžnějších linií v každém regionu, dostaneme ještě hrozivější výsledky:

Tabulka 20: Procentuální zastoupení tří největších hřebčích linií v hlavních regionech.
Západní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaAustrálieJaponskoJižní Afrika
Northern Dancer75.9Northern Dancer37.4Northern Dancer45.5Northern Dancer67.1Turn-To57.4Northern Dancer43.4
Mr. Prospector15.8Mr. Prospector33.7Mr. Prospector24.6Turn-To20.0Mr. Prospector27.7Turn-To28.3
Turn-To3.0Seattle Slew13.2Turn-To5.4Mr. Prospector7.1Northern Dancer12.8Mr. Prospector20.8
Total94.784.375.494.297.992.5

Jakékoliv snahy hledat originální krevní spojení v rámci 2.1% populace jsou katastrofální, a se vší pozitivitou, kterou jde najít, nic do 7.5% není o tolik skvělejší. Tím máme efektivně "ze hry" čtyři regiony z šesti. Celá situace má ještě jeden smutný důsledek: nedostatek variability v předních liniích nejen pevně definuje nicky vládnoucí statistikám, ale také kombinační možnosti pro hřebce z minoritních linií, a to počínaje Turn-To a Seattle Slew samotnými.

S ohledem na možnost publikování tak detailních údajů, jak bude možné, jsem musela přistoupit k poněkud netradičnímu uspořádání této části analýzy, respektive jejímu "rozkouskování" na jednotlivé linie. První tabulka uvádí krevní kombinace elitních vítězů z linií Northern Dancer a Mr. Prospector, a samozřejmě je názorná i jako jejich přímé porovnání.

Tabulka udává nejen absolutní počet vítězů - připomínám z celkové "populace" 769 elitních vítězů roku 2018; ale také procento dané kombinace v rámci všech spojení dané linie, a procento dané kombinace v celé populaci elitních vítězů. Na prvním řádku tak vidíme, že 46% vítězů z linie Northern Dancer pochází z liniebreedingu na tuto linii, a že dohromady tvoří čtvrtinu elitní populace.

Tabulka 21: Liniové kombinace v rodokmenech elitních vítězů z linií Northern Dancer a Mr. Prospector
Northern Dancer x Vítězů% z linie% populaceMr. Prospector x Vítězů% z linie% populace
Northern Dancer18646.724.2Northern Dancer7042.99.1
Mr. Prospector9122.911.8Mr. Prospector2616.03.4
Turn-To328.04.2Nasrullah2012.32.6
Nasrullah246.03.1Seattle Slew127.41.6
Seattle Slew133.31.7Turn-To116.71.4
Djebel82.01.0Grey Sovereign63.70.8
Grey Sovereign82.01.0Man o'War42.50.5
Hyperion61.50.8Native Dancer42.50.5
Man o'War61.50.8Djebel31.80.4
Blanford51.30.7
Native Dancer51.30.7
Nearco30.80.4
Ribot30.80.4
Teddy30.80.4
Tom Fool30.80.4

Proč je na Mr. Prospectorově straně méně linií, než na straně Northern Dancera? Nad tímto faktem jsem dlouho přemýšlela, zejména s ohledem na to, že Mr. Prospector má přístup v podstatě ke stejně široké krevní základně, a to zejména ve svých "domácích" amerických regionech. Které - připomeňme si z dílu 3 - mají nejširší dostupné spektrum hřebčích linií z celého světa. Na tuto otázku nedokážu dát seriózní odpověď, a dokonce ani jakoukoliv hypotézu. Všechny takové, včetně limitované příležitosti s klisnami vlastní linie či nižší výkonnosti u takových spojení, by vyžadovaly svou selektivní analýzu, a není zcela na místě předkládat tu jakékoliv neopodstatněné nápady.

V každém případě, rozvržení krevních kombinací bez velkého překvapení kopíruje prostou incidenci linií - s výjimkou Nasrullaha, jehož pozice může odrážet ještě nedávnou historickou slávu na obou stranách Atlantiku.

Druhá tabulka prezentuje stejné údaje pro linie Seattle Slew a Turn-To. Nedostatek partnerů Seattle Slew je pochopitelný, jelikož se jedná o mladou linii, navíc geograficky silně omezenou na severní Ameriku a tudíž následující její trendy. Včetně prověřené afinity A.P. Indyho k oběma dominantním liniím Northern Dancer a Mr. Prospector, a včetně relativního nedostatku linie Turn-To. Patrně nejdostupnější partnerky z linie Turn-To jsou navíc dcerami prověřených "trávových" plemeníků Kris S, Lear Fan, Dynaformer či Red Ransom, a to zcela jistě není logická první volba pro hřebce tak klasicky pískové linie, jakou je Seattle Slew a potomci A.P. Indyho.

Na druhou stranu, Turn-To v tabulce vykazuje stejný rozsah kombinací, jako samotný Northern Dancer. Může jít o další varovnou známku, že zrovna Turn-To, ze všech linií, může mít schopnosti potřebné k výraznější světové dominanci.

Tabulka 22: Liniové kombinace v rodokmenech elitních vítězů z linií Seattle Slew a Turn-To
Seattle Slew x Vítězů% z linie% populaceTurn-To x Vítězů% z linie% populace
Mr. Prospector1851.42.3Northern Dancer5251.06.8
Northern Dancer1440.01.8Mr. Prospector2120.62.7
Blanford12.90.1Turn-To87.81.0
Nearco12.90.1Grey Sovereign32.90.4
Plaudit12.90.1Seattle Slew32.90.4
Blanford22.00.3
Native Dancer22.00.3
Nasrullah22.00.3
Nearco22.00.3
Tom Fool22.00.3
Djebel11.00.1
Hyperion11.00.1
Man o'War11.00.1
St. Simon11.00.1
Teddy11.00.1

Ttřetí tabulka reprezentuje méně početné, ale tradiční hřebčí linie, které stále mají dostupných několik kombinací. Tyto linie ale nevybočují s obecných trendů, a to dokonce ani Blandford, který je limitován početně i geograficky. Jinak už pochopitelně jde o tak nízká čísla, že nemá smysl z nich dělat jakékoliv závěry.

Tabulka 23: Liniové kombinace vítězů dalších velkých linií. Otcovská linie / linie matky.
BlanfordGrey SovereignMan o'WarNasrullahNative Dancer
Mr. Prospector3Mr. Prospector6Northern Dancer5Northern Dancer7Northern Dancer4
Northern Dancer3Northern Dancer5Mr. Prospector4Mr. Prospector2Grey Sovereign1
Man o'War1Blanford2Nearco2Nasrullah1Mr. Prospector1
Seattle Slew1Grey Sovereign1Seattle Slew1Ribot1
Son-In-Law1Nasrullah1Turn-To1
Turn-To1

Zbytek linií je přítomen pouze okrajově, ale některé z následujících kombinací skutečně dokážou potěšit oko fanouška:

Tabulka 24: Liniové kombinace malých linií. Otcovská linie / linie matky.
LinieLinie matky
CommandoNative Dancer1
DjebelNasrullah1
Native Dancer1
NearcoMan o'War1
Mr. Prospector1
Turn-To1
PlauditTurn-To1
RibotNorthern Dancer1
St. SimonBlandford1
Northern Dancer1
Mr. Prospector1
TeddyNorthern Dancer2
Mr. Prospector1
Tom FoolMr. Prospector1
Turn-To1

Nedá mi tento krátký oddíl neuzavřít ironickou větou "vidíme, že nic nevidíme." V současné populaci plnokrevníka není příliš alternativ k majoritním krevním liniím, a vnucuje se neodbytný dojem, že současné "nicky" už jsou spíše kvantitativní záležitostí, než jakýmkoliv kvalitativním vodítkem.

Sedmý díl analýzy, který se zaměří na krevní koncepce za hranicí nicků, bude podstatně zajímavějším čtením.